จพ.ธรการ

แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงานเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

คลิ๊กอ่าน