กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2562 

กำหนดรับสมัคร 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://mrd-hss.thaijobjob.com

สอบข้อเขียน วันที่ 23 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562