test1

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

คลิ๊กอ่านประกาศ