สสจ.แพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่

และขอเชิญสนับสนุนของรางวัล ขนม น้ำดื่ม ไอศครีม อาหาร และอื่น ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สสจ.แพร่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ม.ค. 2562 เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดแพร่ ต่อไป