ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- ตำแหน่งนักโภชนาการ สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสูงเม่น
- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

คลิ๊กอ่านประกาศ