ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงการต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖ + ๙๘๔๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงคำ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)