เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

---------------------------------------------------------------------------

  • 24 ตุลาคม 2562 

ได้ฤกษ์ทำบุญสำนักงาน อาคาร สสจ.ใหม่ ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมใจทำบุญ หลังจากที่มีการเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

(รวมการก่อสร้างจำนวน 909 วัน) ซึ่งในขณะทำการก่อสร้าง บุคลากรได้ย้ายไปทำการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (พ.ย. 2559- ต.ค. 2561)

และย้ายไปที่โรงแรมบ้านนาแหลม ( พ.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2562) ชั้น 4 อาคาร อบจ.แพร่ ( พ.ย. 2559 - 17 ก.ย. 2562)

มีภาพบรรยากาศบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ qrcode

---------------------------------------------------------------

  • 4 พฤศจิกายน 2562 เข้าแถวหน้าเสาธงวันแรก : ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นพ. สสจ.แพร่ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแทนการเข้าแถวหน้าเสาธง

  • 5  พฤศจิกายน 2562 นพ.มงคล ณ สงขลา อดีดนายแพทย์ สสจ.(พ.ศ. 2527-2530) เข้าเยี่ยมชม สสจ.แพร่ รวมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานในผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่ ในปีที่ผ่านมา (2562)

15 พฤศจิกายน 2562 ชาว สสจ.แพร่ ร่วมใจทำ Big Cleaning Day และร่วมกันทำความสะอาดรั้ว โดยกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สสจ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาสีใหม่ให้สวยงาม 

       

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สสจ.แพร่ จัดกิจกรรม "กาดมั่วคัวกิ๋นลำ" เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ นำผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยมาจำหน่าย รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทำเองมาร่วมด้วย ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ