นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ปฎิบัติหน้าที่แทน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

logo3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
25 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง  
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0 5451 1143,  0 5451 1145,
0 5451 1147
Fax: 0 5452 3313
Subscribe on YouTube
  icon W2 aaa

ติดต่อเรา

190254
วันนี้วันนี้24
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้43
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้337
เดือนนี้เดือนนี้1632
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด190254
วันที่มีผู้ชมสูงสุด 10-01-2019 : 95