ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ป้ายประกาศผล จพ.พัสดุ

รายละเอียดประกาศ