ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 1 รุ่นที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตร "การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2 - 3 เขตสุขภาพที่ 1"

รับสมัครแล้วโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม" เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปี ๒๕๕๐ จำนวน ๙๘ คน ณ ศุนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน สวนภิรมย์พร ต.ห้วยม้า .เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และ คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ทำพิธีรดน้ำดำหัว นายแพทย์สสจ.แพร่ ตามประเพณีวันสงกรานต์ด้วยรบใบประกาศใหพรดำหว

หมรวมใหโอวาท

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ว่าด้วยเรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ คลิก =>รายละเอียด