2019 11 27 15.22.07

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายของการรับประทานหมูดิบ เสี่ยงต่อการเป็นไข้หูดับ

อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

เมื่อร่างกายมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสกับหมู กินเนื้อหมู หรือ เลือดหมูสด ที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ปนเปื้อนอยู่

ส่งผลให้เกิดอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้

สำหรับวิธีการป้องกันตนไม่ให้เสี่ยงต่อโรคไข้หูดับ สามารถทำได้โดย

1) หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมู ดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ หรือหมูที่ป่วยหรือตายจากโรค

2) ผู้ปรุงอาหาร ผู้เลี้ยง และผู้ชำแหละหมูที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลและสวมถุงมือทุกครั้งขณะสัมผัสเนื้อหมู หากสัมผัสต้องล้างมือ ล้างเท้า และล้างตัวให้สะอาด

3) ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ และ

4) ควรทำให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422