สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านรายละเอียด >>> ประกาศ...