ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก (ย้าย) ผู้ที่เหมาะสมตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

เชยวชาญ

คลิ๊กลิงค์อ่านประกาศ
เอกสารแนบ
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2. แบบฟอร์มขอย้าย