จังหวัดแพร่ ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จังหวัดแพร่ อ่านรายละเอียด >>> ประกาศ...