รบสมคร พรก
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (สำนักงานชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎร์ อุปถัมภ์))

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2562

คลิ๊กอ่านประกาศ