ประกาศจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งนักโภชนาการ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสูงเม่น จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศ