ขอความร่วมมือท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์บุคลากรในกลุ่มงาน และสอนการใช้งานในส่วนของ user ด้วยนะครับ

Download