บทความเผยแพร่เรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา, แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน, ถูกพระร้องเรียนคะ, ขอตรวจสอบหน่อยครับ, อย่างนี้ ก็มีด้วย