namprigkha

 

รับประทานพืช ผัก สมุนไพรเป็นยา ป้องกัน รักษาโรคเบื้องต้นได้

วันนีhทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอเสนอเมนูอาหาร