สื่อประชาสัมพันธ์

Info graphic

โปสเตอร์ แผ่นพับ

Video

Spot Radio

บทความสาระความรู้

คอลลาเจนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ

คอลลาเจนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ

บทความสาระความรู้ 20 September 2019
คอลลาเจนเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่ร่างกายสร้างขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนจะเสื่อม เนื่องจากกลไกต่างๆ ในการสร้างคอลลาเจนเสื่อมไปตามอายุ ไม่ได้เกี่ยวกับการขาดกรดอะมิโนที่เป็นวัตถุดิบในการสร้าง ดังนั้นการกินกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นจึง แทบจะไม่ "ช่วยเสริมสร้าง" คอลลาเจนในผิวหนังเลย และคอลลาเจนไม่ได้ถูกดูดซึมไปทั้งเส้นแล้วตรงไปประกอบเข้าเป็นผิวหนังอย่างที่หลายคนจินตนาการจากคำโฆษณา…
Readmore