ทีมพัฒนาโปรแกรม


โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน หน่วยบริการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


สสจ.แพร่

งานประกันสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

 

เว็บไซต์ งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขลำพูน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ และ สารสนเทศฯ

 

เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่ทา

โรงพยาบาลแม่ทา